Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konkurs ofert w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Specjalistycznej Opieki Medycznej, badań specjalistycznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie

Wyświetl stronę główną » Konkursy » Konkurs ofert w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Specjalistycznej Opieki Medycznej, badań specjalistycznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie

O G Ł O S Z E N I E
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ul. Aleja Wolności 29, ogłasza konkurs ofert celem zawarcia umowy
na świadczenia medyczne w zakresie:
I. Ambulatoryjna  Opieka Specjalistyczna:
1.Poradnia Urologiczna
2.Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
3.Poradnia Gastroenterologiczna
4. Poradnia chirurgii urazowej
5.Poradnia Otolaryngologiczna
6.Poradnia Zdrowia Psychicznego- psycholog, lekarz, specjalista psychoterapii
7.Poradnia p/ gruźlicza
8.Poradnia Leczenia Uzależnień –lekarz , specjalista, psycholog
9.Poradnia Diabetologiczna
10.Poradnia Chirurgii  Dziecięcej
11. Poradnia Neurologiczna
12.Poradnia Chirurgii Ogólnej
13.Poradnia Położniczo- Ginekologiczna
14.Pracownia Psychologiczna- wydawanie orzeczeń psychologicznych
15.Poradnia Dermatologiczna
16.Poradnia Okulistyczna
17.Poradnia Preluksacyjna.
 
II. Podstawowa Opieka Zdrowotna:
1.Lekarz  Medycyny Rodzinnej
2.Lekarz Chorób Wewnętrznych
3.Lekarz Pediatra
            • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 1 ul. Strażacka 45
            • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 2 ul. Partyzantów 21
            • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 3 ul. Aleja Wolności 29
            • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna  w Koziegłowach, ul. 3 Maja 25.
4.Nocna i Świąteczna opieka lekarska- dyżury.
 III. Badania:
      1.Badania USG, TK, Dopller
      2.Badania - biopsja cienkoigłowa, histopatologiczne, histopatologiczne śródoperacyjne ,  
         cytologiczne,  immunohistochemiczne
      3.Badania Endoskopowe /kolonoskopia i gastroskopia/
      4.Teleradiologia
      5. Badania EMG i ENG.
IV.  Protetyka
 V.  Sekcja zwłok
VI.  Stomatologia :
      - Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna w  Koziegłowach, ul. 3 maja 25.
       - Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna nr 1  w Myszkowie, ul.  Strażacka 45.
VII.  Medycyna pracy.
VIII. Udzielania świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów w Oddziale Chirurgii Ogólnej 
          Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29.
 
1. Dokumentację zawierająca szczegółowe warunki konkursu można pobrać ze strony internetowej
   zamawiającego: http://www.bip.zozmyszkow.pl – zakładka „konkursy” lub odebrać w siedzibie
   zamawiającego tj. w SP ZOZ w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, w  Dziale Zamówień
  Publicznych (budynek B2) tel./ fax 034/313-89-78 (978) lub Dziale Kadr /343158269/  
   SP ZOZ-u  w godz. od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:
   „Oferta na świadczenia medyczne” z podaniem wybranego zakresu świadczeń medycznych
    i adresem oferenta, w siedzibie Zamawiającego tj. w Sekretariacie Dyrekcji Samodzielnego
   Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, w terminie do dnia
    15-10-2019r. do godziny 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15-10-2019r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego
    sala konferencyjna, budynek B-2.
4. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania  
    ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w poszczególnych     
    specjalnościach  lub przesunięcia terminu składania ofert.
6. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących ogłoszonego konkursu.
7. Zamawiający informuje o składania ofert częściowych odpowiednio na każdą z wymienionych
    usług medycznych, uwzględniając w ofercie wymagania dotyczące tych usług zawarte w
    szczegółowych warunkach konkursu ofert.
8.Umowy z wybranymi oferentami zostaną zawarte w zależności od zakończenia okresu ich   
   dotychczasowego obowiązywania, odpowiednio od 01-11-2019r. lub od 01-01-2020r.
   do  dnia 31-12-2021r.                              
                           
                           - Dariusz Kaczmarek-
                            ……………………………………….
                                      (Dyrektor/kierownik jednostki)
                                


 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-10-29 12:04

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2019-10-22 13:08

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2019-10-16 13:58

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2019-09-30 13:58

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2019-09-30 13:58

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2019-09-30 13:58

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2019-09-30 13:58

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2019-09-30 13:58

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2019-09-30 13:58

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2019-09-30 13:57

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2019-09-30 13:57

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2019-09-30 13:57

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2019-09-30 13:57

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2019-09-30 13:52

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2019-09-30 13:52

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2019-09-30 13:52

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2019-09-30 13:51

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2019-09-30 13:51

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2019-09-30 13:50

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2019-09-30 13:47

Dodanie artykułu - Marek Winiarski

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
aleja Wolności 29
42-300 Myszków
woj. śląskie

tel.  (34) 3158-200
fax: (34) 3137-329
tel. rejestracja (34)3158-231
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.