Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konkurs ofert w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Lekarz Medycyny Rodzinnej 2.Lekarz Chorób Wewnętrznych 3.Lekarz medycyny pracujący pod nadzorem zamierzający odbyć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Wyświetl stronę główną » Konkursy » Konkurs ofert w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Lekarz Medycyny Rodzinnej 2.Lekarz Chorób Wewnętrznych 3.Lekarz medycyny pracujący pod nadzorem zamierzający odbyć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej.

O G Ł O S Z E N I E
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w  MYSZKOWIE  42-300  MYSZKÓW ul. ALEJA  WOLNOŚCI 29, TELEFON
(34) 313-88-80, FAKS: (34) 313-73-29

ogłasza konkurs ofert celem zawarcia umowy
na świadczenia medyczne w zakresie:

 Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
1.Lekarz  Medycyny Rodzinnej
2.Lekarz Chorób Wewnętrznych
3.Lekarz medycyny pracujący pod nadzorem – zamierzający odbyć szkolenie specjalizacyjne
w dziedzinie medycyny rodzinnej.
- Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna Nr 1 w Myszkowie, ul. Strażacka 45.
- Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna  w Koziegłowach, ul. 3 Maja 25.

SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  KONKURSU OFERT  I  MATERIAŁY
INFORMACYJNE
można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zozmyszkow.pl – zakładka „konkursy” lub odebrać w siedzibie  Zamawiającego tj. w SP ZOZ w Myszkowie ul. Aleja Wolności 29, Dział  Zamówień Publicznych (budynek B2) tel. 34/315-82-23   
w godz. od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.

Podstawa prawna konkursu: ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)  oraz  ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.   (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1373 )

Termin składania ofert:  do 15-05-2020r.  do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 15-05-2020r.     godz. 10:30

PLANOWANY TERMIN WYKONANIA UMOWY.
Umowa zostanie zawarta na okres od daty jej podpisania do dnia 31-12-2021r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi określonymi w szczegółowych warunkach należy złożyć lub przesłać do dnia 15-05-2020r.  do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Myszkowie, ul.  Aleja Wolności 29 - Sekretariat – SP ZOZ Budynek B-3.
MIEJSCE, TERMIN, TRYB OTWARCIA ORAZ  OCENA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 15-05-2020r. o  godz.10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. SP ZOZ w Myszkowie sala konferencyjna, budynek B-2.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w poszczególnych
specjalnościach  lub przesunięcia terminu składania ofert.

-Dariusz Kaczmarek-                                                                                                                                                       
                                                                                 ………………………………………
                                                                                                (Dyrektor/kierownik jednostki)

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-05-15 13:43

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2020-05-15 13:43

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2020-05-08 11:13

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2020-05-08 11:13

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2020-05-08 11:13

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2020-05-08 11:13

Dodanie załącznika/ załączników - Marek Winiarski

2020-05-08 11:12

Dodanie artykułu - Marek Winiarski

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
aleja Wolności 29
42-300 Myszków
woj. śląskie

tel.  (34) 3158-200
fax: (34) 3137-329
tel. rejestracja (34)3158-231
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.