Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.zozmyszkow.pl

Adres artykułu: www.bip.zozmyszkow.pl/artykuly/677

Ogłoszenie o przetargu najem powierzchni z przeznaczeniem na działalność niekonkurencyjną względem Szpitala w Przych. Rej. Spec. Nr 2 w Myszkkowie, ul. Partyzantów 21.