Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.zozmyszkow.pl

Adres artykułu: www.bip.zozmyszkow.pl/artykuly/571

Tłumacz dla osób niesłyszących

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie informuje, że na potrzeby osób niesłyszących lub słabo słyszących udostępnia możliwość skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego w siedzibie ZOZ Myszków.

Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne i wymaga powiadomienia o tym fakcie ZOZ Myszków 3 dni robocze przed planowaną wizytą w ZOZ Myszków, z wyjątkiem sytuacji nagłych.

W celu powiadomienia ZOZ Myszków o chęci skorzystania z usługi tłumacza należy złożyć wniosek zawierający informację o wybranej metodzie komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych). Wniosek można wysłać:

1. korzystając z poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zozmyszkow.pl,
2. faksem, na nr (34) 3137-329,
3. listownie na adres:

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
  Aleja Wolności 29
  42-300 Myszków
 
Jednocześnie przypominamy, że z ZOZ Myszków można komunikować się następującymi metodami:

1. Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
2. pocztą elektroniczną, adres: sekretariat@zozmyszkow.pl,
2. faksem, tel.: (34) 3137-329,
3. wiadomością tekstową SMS, tel.: ,
4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, tel.: (34) 315-82-00, (34) 313-88-80.

Film o dostępie tłumacza języka migowego w budynku Urzędu zostanie wkrótce dodany na stronę WWW.