Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Myszkowiesobota, 15 sierpnia 2020 r.

imieniny: Maria, Napoleon

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ODDZIALE KARDIOLOGII, PRACOWNI HEMODYNAMIKI, ODDZIALE INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO ORAZ PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII W SZPITALU POWIATOWYM W MYSZKOWIE, UL. ALEJA WOLNOŚCI 29

Strona główna » Konkursy » KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ODDZIALE KARDIOLOGII, PRACOWNI HEMODYNAMIKI, ODDZIALE INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO ORAZ PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII W SZPITALU POWIATOWYM W MYSZKOWIE, UL. ALEJA WOLNOŚCI 29

O G Ł O S Z E N I E
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w  MYSZKOWIE  42-300  MYSZKÓW ul. ALEJA  WOLNOŚCI 29, TELEFON
(34) 313-88-80, FAKS: (34) 313-73-29

ogłasza konkurs ofert celem zawarcia umowy
NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ODDZIALE KARDIOLOGII, PRACOWNI HEMODYNAMIKI, ODDZIAŁU INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO ORAZ PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII W SZPITALU POWIATOWYM W MYSZKOWIE, UL. ALEJA WOLNOŚCI 29.
   
Podstawa prawna: ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2190) oraz  ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510)

SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  KONKURSU OFERT  I  MATERIAŁY
INFORMACYJNE

można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zozmyszkow.pl -zakładka „Konkursy” lub odebrać w siedzibie  Zamawiającego tj. w SP ZOZ w Myszkowie ul. Aleja Wolności 29, Dział  Zamówień Publicznych (budynek B2) tel. 34/315-82-23
w godz. od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.

Termin składania ofert:  do dnia 29-08-2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 29-08-2019 r. godz. 10:30

PLANOWANY TERMIN WYKONANIA UMOWY.

Umowa zostanie zawarta na okres od 01-10-2019 r. do dnia 30-09-2025 r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi określonymi w szczegółowych warunkach należy złożyć lub przesłać do dnia 29-08-2019 r.  do godz. 10:00
w siedzibie Zamawiającego w Myszkowie, ul.  Aleja Wolności 29 - Sekretariat – SP ZOZ Budynek B-3.
MIEJSCE, TERMIN, TRYB OTWARCIA ORAZ  OCENA OFERT
Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 29-08-2019 r. o  godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. SP ZOZ w Myszkowie -sala konferencyjna, budynek B-2.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub przesunięcia terminu składania ofert.

                                         

                     

 

Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2019-08-21.
Wprowadził do systemu: Magdalena Dziechciarz-Pucek. Data wprowadzenia: 2019-08-21 09:17:13.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2019-08-21 09:32:55.
czytano: 786 razy, id: 503
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-09-06
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2019-08-29
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2019-08-29
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2019-08-21
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2019-08-21
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2019-08-21
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2019-08-21
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2019-08-21
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2019-08-21
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2019-08-21
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2019-08-21
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2019-08-21
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2019-08-21
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2019-08-21
Nowa wiadomość
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

aleja Wolności 29, 42-300 Myszków

tel.: (34) 315-82-00, (34) 313-88-80
e-mail: sekretariat@zozmyszkow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2020