Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym, probówek do pobierania krwi mikrometodą oraz dzierżawa aparatu do odczytu OB dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie

Wyświetl stronę główną » Zapytania ofertowe » Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym, probówek do pobierania krwi mikrometodą oraz dzierżawa aparatu do odczytu OB dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie

Znak sprawy                            Myszków, dnia 07-06-2018 r.
SP ZOZ/DZ/28/2018

Zapytanie ofertowe
przy realizacji zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 zł, ale nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO.

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym, probówek do pobierania krwi mikrometodą oraz dzierżawa aparatu do odczytu OB dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

2.  Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia obowiązywania umowy.

3. Termin obowiązywania oferty: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

4. Sposób przygotowania oferty: forma pisemna na załączonych przez Zamawiającego formularzach ofertowych tj.
4.1.    Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
4.2.    Załącznik nr 2: Wzór umowy
4.3.    Załącznik nr 3: Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo-cenowy

5. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
Sekretariat Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków lub mail: mdziechciarz@zozmyszkow.pl
Termin składania ofert upływa dnia: 20-06-2018 r. o godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: 20-06-2018 r. godz. 10:30
sala konferencyjna budynek B-3
 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2018-06-29 08:39

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2018-06-15 13:13

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2018-06-07 10:15

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2018-06-07 10:15

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2018-06-07 10:15

Dodanie artykułu - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2018-06-07 10:15

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2018-06-07 10:15

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
aleja Wolności 29
42-300 Myszków
woj. śląskie

tel.  (34) 3158-200
fax: (34) 3137-329
tel. rejestracja (34)3158-231
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.