Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konkurs ofert na świadczenia medyczne w SP ZOZ Myszków na lata 2018-2019

Wyświetl stronę główną » Konkursy » Konkurs ofert na świadczenia medyczne w SP ZOZ Myszków na lata 2018-2019

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w  MYSZKOWIE  42-300  MYSZKÓW ul. ALEJA  WOLNOŚCI 29, TELEFON

(034) 313-88-80, FAKS: (034) 313-73-29

Podstawa prawna: ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Dz. U. 2016 r. poz. 1638  oraz  ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 7.08.2004 /Dz.U.2017 poz.1938/

SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  KONKURSU OFERT  I  MATERIAŁY
INFORMACYJNE
na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

I. Ambulatoryjna  Opieka Specjalistyczna:
1.Poradnia Urologiczna
2.Poradnia okulistyczna
3.Poradnia Gastroenterologiczna
4.Poradnia Reumatologiczna
II. Podstawowa Opieka Zdrowotna:
1.Lekarz  Medycyny Rodzinnej
2.Lekarz Chorób Wewnętrznych
3.Lekarz   Chorób Dziecięcych
          • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 3 ul. Aleja Wolności 29
4. Nocna i Świąteczna Opieka  Zdrowotna – dyżury  lekarskie stacjonarne i wyjazdowe
III. Leczenie Szpitalne:
1.    Dyżury lekarskie w Oddziałach : chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo -ortopedycznej, dziecięcym, ginekologiczno - położniczym, anestezjologii, Izba Przyjęć z transportem medycznym.
IV. Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań:
1. Badania Endoskopowe  w Pracowni Endoskopii
2. Badania USG i TK
V. Dział  Pomocy Doraźnej
1. Dyżury lekarskie
2. Ratownicy medyczni ,ratownik+ kierowca pojazdu uprzywilejowanego z kat.C, pielęgniarka 
Systemu.
VI.  Medycyna pracy
       
Termin składania ofert:  do  12.12.2017 r.  do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:     12 .12.2017 r.     godz. 1030

PLANOWANY TERMIN WYKONANIA UMOWY.

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2018 r. do  dnia 31.12.2019 r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi określonymi w szczegółowych warunkach należy złożyć lub przesłać do dnia  12.12.2017 r.  do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Myszkowie  przy ulicy Aleja Wolności 29: Sekretariat - Dyrektora SPZOZ - u.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni-od upływu terminu składania ofert.
MIEJSCE, TERMIN, TRYB OTWARCIA ORAZ  OCENA OFERT.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu  12.12.2017 r. o  godz.10:30 w siedzibie zamawiającego tj. SP ZOZ w Myszkowie

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2017-12-21 13:30

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-12-15 11:57

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-17 12:18

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-17 12:18

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-17 12:18

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-17 12:18

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-17 12:18

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-17 12:18

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-17 12:18

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-17 12:18

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-17 12:18

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-17 12:18

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-17 12:18

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-17 12:18

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-17 12:18

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-17 12:18

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-17 12:18

Dodanie załącznika/ załączników - Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-11-17 12:18

Dodanie artykułu - Magdalena Dziechciarz-Pucek

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
aleja Wolności 29
42-300 Myszków
woj. śląskie

tel.  (34) 3158-200
fax: (34) 3137-329
tel. rejestracja (34)3158-231
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.