Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Myszkowiewtorek, 14 lipca 2020 r.

imieniny: Kamil, Kamila

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zakup karetki wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie

Strona główna » Przetargi » Zakup karetki wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie

Ogłoszenie nr 30060 - 2017 z dnia 2017-02-22 r.
Zakup karetki wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, krajowy numer identyfikacyjny 30637700000, ul. ul. Wolności  29, 42300   Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 138 978, e-mail przetargizoz@poczta.fm, faks 343 138 978.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zozmyszkow.pl

składanie ofert: Sekretriat Dyrekcji SP ZOZ w Myszkowie

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup karetki wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie
Numer referencyjny: SP ZOZ/DZ/12/2017
Rodzaj zamówienia: dostawy
Główny kod CPV: 34000000-7
Dodatkowe kody CPV:34114120-6
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 90

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena    60
Paramety techiczne    40

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09/03/2017, godzina: 10:00,
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 

 

Zatwierdził: Dyrektor - lek.med. Khalid Hagar
 

Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2017-02-22.
Wprowadził do systemu: Magdalena Dziechciarz-Pucek. Data wprowadzenia: 2017-02-22 13:32:08.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2017-02-22 13:37:51.
czytano: 661 razy, id: 367
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-03-23
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-03-23
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-03-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

2017-03-02
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-03-01
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-02-22
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-02-22
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-02-22
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-02-22
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-02-22
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

2017-02-22
Nowa wiadomość
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

aleja Wolności 29, 42-300 Myszków

tel.: (34) 315-82-00, (34) 313-88-80
e-mail: sekretariat@zozmyszkow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2020