BIP - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna

środa, 20 listopada 2019 r.

imieniny: Anatol, Edyta

Konkurs ofert na świadczenia medyczne w Oddziale Kardiologii, Pracowni Hemodynamiki, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowni Elektrofizjologii w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29.

Strona główna » Konkursy » Konkurs ofert na świadczenia medyczne w Oddziale Kardiologii, Pracowni Hemodynamiki, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowni Elektrofizjologii w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29.

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na dzień 20-08-2019 r.

O G Ł O S Z E N I E
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w  MYSZKOWIE  42-300  MYSZKÓW ul. ALEJA  WOLNOŚCI 29, TELEFON
(34) 313-88-80, FAKS: (34) 313-73-29

ogłasza konkurs ofert celem zawarcia umowy
na świadczenia medyczne w Oddziale Kardiologii, Pracowni Hemodynamiki, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowni Elektrofizjologii w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29.
   
Podstawa prawna: ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2190 )  oraz  ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510)

SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  KONKURSU OFERT  I  MATERIAŁY
INFORMACYJNE

można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zozmyszkow.pl -zakładka „konkursy” lub odebrać w siedzibie  Zamawiającego tj. w SP ZOZ w Myszkowie ul. Aleja Wolności 29, Dział  Zamówień Publicznych (budynek B2) tel. 34/315-82-23
w godz. od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.

Termin składania ofert:  do dnia 13-08-2019r.  do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 13-08-2019r. godz. 12:30

PLANOWANY TERMIN WYKONANIA UMOWY.

Umowa zostanie zawarta na okres od 01-10-2019 r. do  dnia 30-09-2025r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi określonymi w szczegółowych warunkach należy złożyć lub przesłać do dnia 13-08-2019r.  do godz. 12:00
w siedzibie Zamawiającego w Myszkowie, ul.  Aleja Wolności 29 - Sekretariat – SP ZOZ Budynek B-3.
MIEJSCE, TERMIN, TRYB OTWARCIA ORAZ  OCENA OFERT
Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 13-08-2019r. o  godz.  12:30 w siedzibie Zamawiającego tj. SP ZOZ w Myszkowie -sala konferencyjna, budynek B-2.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub przesunięcia terminu składania ofert.

                                                                       
                                                                           - Dariusz Kaczmarek-
                                                                                 ………………………………………
                                                                                (Dyrektor/kierownik jednostki)
 

Informacje o artykule Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2019-08-01.
Wprowadził do systemu: Marek Winiarski. Data wprowadzenia: 2019-08-01 11:53:34.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2019-08-01 11:53:34.
czytano: 274 razy, id: 499
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2019-08-14
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-08-09
Aktualizacja wiadomości
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-08-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-08-01
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-08-01
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-08-01
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-08-01
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-08-01
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-08-01
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-08-01
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-08-01
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-08-01
Nowa wiadomość
Marek Winiarski

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2019