BIP - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna

niedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

Udzielenie świadczeń usług medycznych w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziałach Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo -ortopedycznej, Dziecięcym, Ginekologiczno - położniczym, Anestezjologii, Izba Przyjęć.

Strona główna » Konkursy » Udzielenie świadczeń usług medycznych w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziałach Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo -ortopedycznej, Dziecięcym, Ginekologiczno - położniczym, Anestezjologii, Izba Przyjęć.

wielkość tekstu:A | A | A

O G Ł O S Z E N I E
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w  MYSZKOWIE  42-300  MYSZKÓW ul. ALEJA  WOLNOŚCI 29, TELEFON
(34) 313-88-80, FAKS: (34) 313-73-29

ogłasza konkurs ofert celem zawarcia umowy
na świadczenia medyczne w zakresie:

Dyżury lekarskie w Oddziałach : Chorób wewnętrznych, Chirurgii ogólnej, Chirurgii urazowo -ortopedycznej, Dziecięcym, Ginekologiczno - położniczym, Anestezjologii, Izba Przyjęć.

SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  KONKURSU OFERT  I  MATERIAŁY
INFORMACYJNE

można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zozmyszkow.pl – zakładka „konkursy” lub odebrać w siedzibie  Zamawiającego tj. w SP ZOZ w Myszkowie ul. Aleja Wolności 29, Dział  Zamówień Publicznych (budynek B2) tel. 34/315-82-23  lub
w godz. od 8:00 do 14:30 od poniedziałku do piątku.
       Podstawa prawna prowadzonego Konkursu: Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Dz. U. 2016r. poz. 1638  oraz  Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 7.08.2004 /Dz.U.2017 poz.1938/

Termin składania ofert:  do  11-04-2019 r.  do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert:    11-04-2019r.     godz. 12 :30

PLANOWANY TERMIN WYKONANIA UMOWY.

Umowa zostanie zawarta na okres od 15-04-2019 r. do  dnia 31-12-2019r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi określonymi w szczegółowych warunkach należy złożyć lub przesłać do dnia 11-04-2019r.  do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Myszkowie, ul.  Aleja Wolności 29 - Sekretariat – SP ZOZ Budynek B-3.
MIEJSCE, TERMIN, TRYB OTWARCIA ORAZ  OCENA OFERT
Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu  11-04-2019r. o  godz.12:30 w siedzibie Zamawiającego tj. SP ZOZ w Myszkowie sala konferencyjna, budynek B-2.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w poszczególnych
specjalnościach  lub przesunięcia terminu składania ofert.

                                                                                      -Dariusz Kaczmarek-

                                                                                 ………………………………………
                                                                                                (Dyrektor/kierownik jednostki)

  Uwaga:

Ogłoszenie rozszeżone o konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznnych w zakresie dyżurów  medycznych DPD, nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Informacje o artykule Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2019-04-05.
Wprowadził do systemu: Marek Winiarski. Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:29:35.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2019-04-05 14:29:35.
czytano: 217 razy, id: 478
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2019-04-12
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-04-12
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-04-09
Aktualizacja wiadomości
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2019-04-05
Nowa wiadomość
Marek Winiarski

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2019