BIP - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna

niedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

ŚWIADCZENIE USŁUG RADIOLOGICZNYCH ORAZ NAJEM POMIESZCZEŃ, APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESUE WYKONYWANIA BADAŃ RTG

Strona główna » Konkursy » ŚWIADCZENIE USŁUG RADIOLOGICZNYCH ORAZ NAJEM POMIESZCZEŃ, APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESUE WYKONYWANIA BADAŃ RTG

wielkość tekstu:A | A | A

O G Ł O S Z E N I E
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie ul. Aleja Wolności 29,
zaprasza
do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

Świadczenia usług radiologicznych oraz najem pomieszczeń, aparatury diagnostycznej
w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rtg.

Wartość zamówienia wynosi średnio 40 000,00 zł na miesiąc.
Maksymalna liczba umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ww. zakresie, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postepowania – 1.

1. Dokumentację zawierającą szczegółowe warunki konkursu można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: http://www.zozmyszkow.pl lub odebrać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie przy ul. Aleja Wolności 29 w Dziale Organizacji Nadzoru i Rozliczeń lub Zamówień Publicznych budynek B-2, w godz. od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku, telefon  (034) 315-82-10 lub 315 82 23, fax 034/313-89-78.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:
„Oferta na świadczenia medyczne” z podaniem wybranego zakresu świadczeń medycznych i adresem oferenta w siedzibie zamawiającego tj.: w Sekretariacie Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29, w terminie do dnia 30.08.2018 r. do godziny 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego
w sali konferencyjnej, w budynku B-2.
4. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub
w poszczególnych specjalnościach  lub przesunięcia terminu składania ofert.
6. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących ogłoszonego konkursu.
7. Ogłoszenie rozstrzygnięcia postepowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej SPZOZ w Myszkowie http://www.zozmyszkow.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie przy ul. Aleja Wolności 29 dnia 31.08.2018 r.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2018-08-09.
Wprowadził do systemu: Magdalena Dziechciarz-Pucek. Data wprowadzenia: 2018-08-09 12:15:28.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2018-08-09 12:38:35.
czytano: 452 razy, id: 450
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-08-31
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-08-31
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-08-28
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-08-27
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-08-09
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-08-09
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-08-09
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-08-09
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2018-08-09
Nowa wiadomość
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2019