BIP - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna

niedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

Konkurs ofert na świadczenia medyczne w SP ZOZ Myszków na lata 2018-2019

Strona główna » Konkursy » Konkurs ofert na świadczenia medyczne w SP ZOZ Myszków na lata 2018-2019

wielkość tekstu:A | A | A

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w  MYSZKOWIE  42-300  MYSZKÓW ul. ALEJA  WOLNOŚCI 29, TELEFON

(034) 313-88-80, FAKS: (034) 313-73-29

Podstawa prawna: ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Dz. U. 2016 r. poz. 1638  oraz  ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 7.08.2004 /Dz.U.2017 poz.1938/

SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  KONKURSU OFERT  I  MATERIAŁY
INFORMACYJNE
na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

I. Ambulatoryjna  Opieka Specjalistyczna:
1.Poradnia Urologiczna
2.Poradnia okulistyczna
3.Poradnia Gastroenterologiczna
4.Poradnia Reumatologiczna
II. Podstawowa Opieka Zdrowotna:
1.Lekarz  Medycyny Rodzinnej
2.Lekarz Chorób Wewnętrznych
3.Lekarz   Chorób Dziecięcych
          • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 3 ul. Aleja Wolności 29
4. Nocna i Świąteczna Opieka  Zdrowotna – dyżury  lekarskie stacjonarne i wyjazdowe
III. Leczenie Szpitalne:
1.    Dyżury lekarskie w Oddziałach : chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo -ortopedycznej, dziecięcym, ginekologiczno - położniczym, anestezjologii, Izba Przyjęć z transportem medycznym.
IV. Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań:
1. Badania Endoskopowe  w Pracowni Endoskopii
2. Badania USG i TK
V. Dział  Pomocy Doraźnej
1. Dyżury lekarskie
2. Ratownicy medyczni ,ratownik+ kierowca pojazdu uprzywilejowanego z kat.C, pielęgniarka 
Systemu.
VI.  Medycyna pracy
       
Termin składania ofert:  do  12.12.2017 r.  do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:     12 .12.2017 r.     godz. 1030

PLANOWANY TERMIN WYKONANIA UMOWY.

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2018 r. do  dnia 31.12.2019 r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi określonymi w szczegółowych warunkach należy złożyć lub przesłać do dnia  12.12.2017 r.  do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Myszkowie  przy ulicy Aleja Wolności 29: Sekretariat - Dyrektora SPZOZ - u.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni-od upływu terminu składania ofert.
MIEJSCE, TERMIN, TRYB OTWARCIA ORAZ  OCENA OFERT.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu  12.12.2017 r. o  godz.10:30 w siedzibie zamawiającego tj. SP ZOZ w Myszkowie

Informacje o artykule Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2017-11-17.
Wprowadził do systemu: Magdalena Dziechciarz-Pucek. Data wprowadzenia: 2017-11-17 12:08:33.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2017-11-17 12:18:48.
czytano: 1171 razy, id: 410
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2017-12-21
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2017-12-15
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2017-11-17
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2017-11-17
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2017-11-17
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2017-11-17
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2017-11-17
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2017-11-17
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2017-11-17
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2017-11-17
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2017-11-17
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2017-11-17
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2017-11-17
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2017-11-17
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2017-11-17
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2017-11-17
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2017-11-17
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2017-11-17
Nowa wiadomość
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2019