BIP - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna

niedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Strona główna » Konkursy » Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

wielkość tekstu:A | A | A

G Ł O S Z E N I E
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ul. Wolności 29, ogłasza konkurs ofert celem zawarcia umowy
na świadczenia medyczne w zakresie:
I. Ambulatoryjna  Opieka Specjalistyczna:
1. Poradnia Urologiczna
2. Poradnia Okulistyczna
3. Poradnia Gastroenterologiczna
4. Medycyna Pracy
II. Podstawowa Opieka Zdrowotna:
1. Lekarz  Medycyny Rodzinnej
2. Lekarz Chorób Wewnętrznych
3. Lekarz   Pediatra
            • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 1 ul. Strażacka
            • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 2 ul. Partyzantów
            • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 3 ul. Wolności
            • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna  w Koziegłowach
4. Nocna i Świąteczna opieka lekarska
III. Leczenie Szpitalne:
1. Dyżury lekarskie na Oddziałach - lekarz
2. Procedury Uroginekologiczne - lekarz
 IV. Badania:
1.    Badania Endoskopowe /kolonoskopia i gastroskopia/
V. Dział Pomocy Doraźnej
1. Dyżury lekarskie
2. Ratownicy medyczni
       
Dokumentację zawierająca szczegółowe warunki konkursu można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zozmyszkow.pl – zakładka „konkursy” lub odebrać w siedzibie zamawiającego tj. w SP ZOZ w Myszkowie przy ulicy Wolności 29 w  Dziale Technicznym i
Zamówień Publicznych (budynek B2) tel./ fax 034/313-89-78 lub Dziale Kadr /34 315 82 69/ SP ZOZ-u  w godz. od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:
„Oferta na świadczenia medyczne” z podaniem wybranego zakresu świadczeń medycznych
i adresem oferenta, w siedzibie Zamawiającego tj. w Sekretariacie Dyrekcji Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29, w terminie do dnia
14-12-2015 r. do godziny 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-12-2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego
sala konferencyjna, budynek B-2.
4. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w poszczególnych specjalnościach lub przesunięcia terminu składania ofert.
6. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących ogłoszonego konkursu.
7. Zamawiający informuje o składania ofert częściowych na każdą z wymienionych
usług medycznych, uwzględniając w ofercie wymagania dotyczące tych usług zawarte w
szczegółowych warunkach konkursu ofert.
8. Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty jej
obowiązywania.

   
   
                                                                                                          Zatwierdzam
                                                                                                           Dyrektor  Khalid Hagar

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2015-11-23.
Wprowadził do systemu: Magdalena Dziechciarz-Pucek. Data wprowadzenia: 2015-11-23 12:38:44.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2015-11-23 12:45:11.
czytano: 1489 razy, id: 293
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2015-12-18
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2015-12-16
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2015-11-27
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2015-11-27
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2015-11-27
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2015-11-27
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2015-11-23
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2015-11-23
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2015-11-23
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2015-11-23
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2015-11-23
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2015-11-23
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2015-11-23
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2015-11-23
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2015-11-23
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2015-11-23
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2015-11-23
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2015-11-23
Dodanie załącznika/ załączników
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Rejestr zmian 2015-11-23
Nowa wiadomość
Magdalena Dziechciarz-Pucek

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2019