BIP - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna

niedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

Konkurs ofert na świadczenia medyczne w SP ZOZ w Myszkowie

Strona główna » Konkursy » Konkurs ofert na świadczenia medyczne w SP ZOZ w Myszkowie

wielkość tekstu:A | A | A

O G Ł O S Z E N I E
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ul. Wolności 29, ogłasza konkurs ofert celem zawarcia umowy
na świadczenia medyczne w zakresie:
Ambulatoryjna  Opieka Specjalistyczna:
     1.Poradnia Chirurgii Ogólnej
     2.Poradnia Neurologiczna
     3.Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
     4.Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
     5.Poradnia Diabetologiczna
     6.Poradnia Laryngologiczna
     7.Poradnia Urologiczna
     8.Poradnia Okulistyczna
     9.Poradnia Gastroenterologiczna
  10.Poradnia Chirurgii Dziecięcej
  11.Poradnia Zdrowia Psychicznego
           • porady psychologiczne
           • specjalista w Poradni Leczenia Uzależnień  i Współuzależnień
Podstawowa Opieka Zdrowotna:
1.Lekarz  Medycyny Rodzinnej
2.Lekarz Chorób Wewnętrznych
3.Lekarz Chorób Dziecięcych
            • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 1 ul. Strażacka
            • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 2 ul. Partyzantów
            • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 3 ul. Wolności
            • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna  w Koziegłowach\
Oddziały Szpitalne:
 1.Oddział Chirurgii  Ogólnej          -lekarz
 2.Oddział Chorób Wewnętrznych  - lekarz      
 Badania:
      1.Badania USG, TK, Dopller
      2.Badania - biopsja cienkoigłowa, histopatologiczne, histopatologiczne śródoperacyjne ,   
         cytologiczne,  immunohistochemiczne
      3.Badania Endoskopowe /kolonoskopia i gastroskopia/
      4.Teleradiologia
      5.Procedury Uroginekologiczne
 Sekcja zwłok
 Konsultacje kardiologiczne w szpitalu
 Protetyka

      
1. Dokumentację zawierająca szczegółowe warunki konkursu można pobrać ze strony internetowej
   zamawiającego: http://www.bip.zozmyszkow.pl – zakładka „konkursy” lub odebrać w siedzibie
   zamawiającego tj. w SP ZOZ w Myszkowie przy ulicy Wolności 29 w  Dziale Technicznym i
   Zamówień Publicznych (budynek B2) tel./ fax 034/313-89-78 (978) lub Dziale Kadr /343158269/   
   SP ZOZ-u  w godz. od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:
   „Oferta na świadczenia medyczne” z podaniem wybranego zakresu świadczeń medycznych
    i adresem oferenta, w siedzibie Zamawiającego tj. w Sekretariacie Dyrekcji Samodzielnego
   Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29, w terminie do dnia
    09-06-2015r. do godziny 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09-06-2015r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego
    sala konferencyjna, budynek B-2.
4. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania   
    ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w poszczególnych      
    specjalnościach  lub przesunięcia terminu składania ofert.
6. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących ogłoszonego konkursu.
7. Zamawiający informuje o składania ofert częściowych na każdą z wymienionych
    usług medycznych, uwzględniając w ofercie wymagania dotyczące tych usług zawarte w
    szczegółowych warunkach konkursu ofert.
8.Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty jej
   obowiązywania.                            -lek. med. Jacek Kret-
                            

                            ……………………………………….
                                 (Dyrektor/kierownik jednostki)
                                 

Informacje o artykule Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2015-05-19.
Wprowadził do systemu: Marek Winiarski. Data wprowadzenia: 2015-05-19 11:56:08.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2015-05-19 11:56:08.
czytano: 2458 razy, id: 266
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2015-06-18
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-06-18
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-06-18
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-06-18
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-06-18
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-06-18
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-06-18
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-06-11
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-06-05
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-06-03
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-06-03
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-06-03
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-05-27
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-05-19
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-05-19
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-05-19
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-05-19
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-05-19
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2015-05-19
Nowa wiadomość
Marek Winiarski

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2019