BIP - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna

środa, 23 października 2019 r.

imieniny: Edward, Marlena

Konkurs ofert na świadczenia medyczne 2013-2015

Strona główna » Przetargi » Konkurs ofert na świadczenia medyczne 2013-2015

wielkość tekstu:A | A | A

O G Ł O S Z E N I E
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ul. Wolności 29, ogłasza konkurs ofert celem zawarcia umowy
na świadczenia medyczne w zakresie:

      1.Badania USG  DOPPLER
      2.Badania  USG
      3.Badania TK
      4.Badania/Procedury Uroginekologiczne i Ginekologii Onkologicznej
      5.Badania UKG i Konsultacje Kardiologiczne
      6.Badania Biopsja Cienkoigłowa
      7.Badania    Histopatologiczne i  Cytologiczne
      8.Badania Histopatologiczne śródoperacyjne
      9.Badania Endoskopowe i Kolonoskopii
      10.Badanie EMG
      11.Poradnia Urologiczna
      12.Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
      13.Poradnia  Gastroenterologiczna
      14.Poradnia Zdrowia Psychicznego
      15.Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
      16.Poradnia Diabetologiczna
      17.Poradnia Chirurgii Ogólnej
      18.Poradnia Neurologiczna
      19.Poradnia Laryngologiczna
      20.Poradnia Okulistyczne
      21.Poradnia Chirurgii Dziecięcej
      22.Lekarz POZ   w Poradniach
       -  Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 1 Myszków Strażacka 45 

           - Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 2 Myszków, ul. Partyzantów 21
       -  Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 3 Myszków Wolności 29
      -   Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Koziegłowy 3-Maja 25
      23.Psycholog-PZP i PLUiW od Alkoholu
      24.Lekarz Patomorfolog -Sekcje Zwłok
      25.Zdalny Opis Badań  TK Technika Teleradiologii
      26.Technika Protetyczna
      27.Oddziały Szpitalne- Interna i Dziecięcy
      28. Specjalista w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu.

1. Dokumentację zawierającą szczegółowe warunki konkursu można pobrać ze strony  
    internetowej zamawiającego: http://www.zozmyszkow.pl
    lub  odebrać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
    w Myszkowie ul. Wolności 29 w Dziale Technicznym i Zamówień Pub. budynek B-2,
    w godz. od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku, telefon  (034) 315-82-23 (223)
    fax 034/313-89-78.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:
   „Oferta na świadczenia medyczne” z podaniem wybranego zakresu świadczeń medycznych
    i adresem oferenta, w siedzibie Zamawiającego tj. w Sekretariacie Dyrekcji Samodzielnego
   Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29, w terminie do dnia
    06-06-2013r. do godziny 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06-06-2013r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego
    sala konferencyjna, budynek B-2.
4. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania  
    ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w poszczególnych     
    specjalnościach  lub przesunięcia terminu składania ofert.
6. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących ogłoszonego konkursu.
7. Zamawiający informuje o składania ofert częściowych na każdą z wymienionych
    usług medycznych, uwzględniając w ofercie wymagania dotyczące tych usług zawarte w
    szczegółowych warunkach konkursu ofert.
8.Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty jej
   obowiązywania.

     -lek.med. Jacek Kret-
       

       ……………………………………….
            (Dyrektor/kierownik jednostki)
           

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Data utworzenia: 2013-05-24.
Wprowadził do systemu: Marek Winiarski. Data wprowadzenia: 2013-05-24 07:49:09.
Zatwierdził do publikacji: Marek Winiarski. Data publikacji: 2013-05-24 07:49:09.
czytano: 2460 razy, id: 185
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2013-06-20
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2013-05-24
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2013-05-24
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Rejestr zmian 2013-05-24
Dodanie załącznika/ załączników
Marek Winiarski

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 2019